Verantwoordelijkheid leren nemen

Eigen verantwoordelijkheid vindt praktijkbegeleider Karin van der Zwan een belangrijke indicator van de professionele beroepshouding. Ze begeleidt 10 verzorgenden IG in opleiding tijdens een leerwerktraject. ‘Ik breng een denkproces op gang.’

DetaCura schoolt deze 10 volwassenen op de werkvloer om tot verzorgende IG voor flexpool Zorgtalent. De begeleiding van de leerlingen verzorgt DetaCura zelf, de zorginstellingen houden daardoor voldoende handen aan het bed.

Leerproces

Met onder meer 18 praktijkopdrachten tonen de leerlingen aan dat ze over de vereiste verpleegkundige competenties beschikken. Karin begeleidt de leerlingen hierbij. ‘Hun leerproces staat hierin centraal en ik help ze om daarin stappen te zetten. Ik probeer een denkproces te stimuleren. In plaats van beoordelingen geven, vraag ik: Waar wil je heen en hoe ga je dit bereiken?’

Team

Voor het opleiden zet DetaCura een team van professionals uit de zorg in. Naast Karin als praktijkbegeleider zijn dit docenten, een studiecoach en een werkbegeleider. ‘Paul Portegijs loopt als werkbegeleider met de leerlingen mee in de praktijk. Hij is volledig vrijgesteld hiervoor.’

Ontwikkeling

Hoe leerlingen omgaan met feedback en hun leerproces vertelt Karin hoever ze zijn in hun professionele ontwikkeling. ‘Eigen verantwoordelijkheid nemen voor een situatie, is belangrijk. Als het tegenzit, zoek je dan een oplossing of ga je achteroverleunen? We vragen best wat van de leerlingen, en terecht. Zij werken straks met mensen in een kwetsbare situatie.’

Test

De start van de opleiding viel samen met de uitbraak van het coronavirus. Voor instellingen en eerstejaarsleerlingen een lastige tijd, erkent ze. ‘De leerlingen hadden weinig houvast maar ze zijn er goed doorheen gekomen. Onbedoeld is het een proef geweest die laat zien hoe iemand erin staat.’

Bijsturen

Hoe ervaren de zorginstellingen de begeleiding van DetaCura? ‘De samenwerking met de werkbegeleider vinden ze heel prettig. Wel willen ze kunnen volgen of de leerlingen worden opgeleid volgens hun instellingsbeleid. We lossen dit op door, naast de werkbegeleider, ook medewerkers uit de teams een aantal opdrachten te laten aftekenen.’

Lees ook waarom flexpool Zorgtalent voor DetaCura kiest.